Historia

Hårt arbete - Klok sparsamhet - Vidsynt omtanke - Orubblig rättrådighet

 

AB Max Sievert nystartades 2014 och bygger sin verksamhet i hög grad på det synsätt och de värderingar som familjeföretaget AB Max Sievert, som grundades 1882, levde efter i nästan 100 år.

 

Tre bröder startade tre bolag

AB Max Sievert grundades ursprungligen 1882 av Max Sievert, äldste brodern av tre. Han och hans yngre bröder Georg och Ernst flyttade från hemstaden Zittau i Sachsen till Sverige och blev snabbt svenska medborgare. Från Tyskland hade de arbetat med att förse den framväxande industrin i Sverige, Ryssland och andra länder med tyska maskiner och industriförnödenheter.

I Sverige grundade de tillsammans tre bolag som startade, investerade i, och utvecklade internationella verksamheter med Sverige som bas; moderbolaget AB Max Sievert, Sieverts Kabelverk samt AB Alpha. Det första huvudkontoret låg på Brunkebergstorg 2, Stockholm. En oljemålning av kontorsbyggnaden syns på denna hemsidas förstasida. På den adressen sitter idag Sveriges Riksbank i ny byggnad.

Gemensamt för alla verksamheter var att utveckla och leverera innovativa produkter i framkant av utvecklingen med hög kvalitet för en internationell marknad. Tidigt formulerades de värderingar som skulle prägla kulturen och verksamheten: “Hårt arbete – Klok sparsamhet – Vidsynt omtanke – Orubblig rättrådighet”.

 

Fyra generationer

Verksamheten bedrevs i familjens ägo under knappt 100 år och 3 generationer fram till slutet av 1970-talet. Max var ursprungligen VD. Ernst blev vid Max död 1913 chef för Sieverts Kabelverk. Max son Rolf som var ointresserad av affärer blev kärnfysiker och fick strålningsenheten “sievert” uppkallad efter sig. Den används även idag världen över.

Georg var VD för AB Max Sievert mellan 1913 -1930 varefter hans son Hans Georg tog över. Vid Hans Georgs död 1965 tog sonen Björn över. Stora verksamheter såldes 1928 och 1965, se nedan.

Sedan 1978 har ingen verksamhet bedrivits förrän 2014 när den nystartats i fjärde generationen av Björns son Christian tillsammans med några investerare, läs mer under “Ägare”.

För skrift från 75-års jubileet av AB Max Sievert 1957, klicka här (PDF 15,6mb).

 

Sieverts Kabelverk och LM Ericsson

Sieverts Kabelverk startades 1888, inledningsvis som leverantör till bland annat LM Ericsson och Telegrafverket av tysk kabel för den framväxande telekomindustrin. Bröderna Sievert och Lars Magnus (LM) Ericsson utvecklade ett tätt samarbete. Georg och LM blev senare även ingift släkt.

Några år efter grundandet startade Sieverts Kabelverk en egen fabrik i Sundbyberg i Stockholm. Sundbyberg utvecklades i hög grad som stad kring Sieverts tre fabriker där. Sieverts Kabelverk blev en av Europas största kabeltillverkare och elektrifierade till stor del de nordiska marknaderna med högspänningskablar, samt byggde kabelnätet för telefoni. Runt 1920 stod Sieverts Kabelverk för en tredjedel av LM Ericsson-koncernens alla inköp och LM Ericsson för en tredjedel av Sieverts Kabelverks försäljning.

1928 förvärvade LM Ericsson Sieverts Kabelverk och drev verksamheten vidare som ett självständigt bolag under samma namn i nästan 60 år fram till 1980-talet då LM Ericsson bytte namn till Ericsson och Sieverts Kabelverk namnändrades till Ericsson Cables.

 

AB Alpha – introducerade bakelit i Norden

AB Alpha startade också fabrik i Sundbyberg och tillverkade diverse instrument till telekomindustrin inklusive telefonhöljen i plastens föregångare bakelit som man introducerade i Norden. Dessförinnan hade alla telefoner tillverkats i trä. Även AB Alpha förvärvades 1928 av LM Ericsson.

 

AB Max Sievert – maskinhandel och bröderna Nobels olja

AB Max Sievert var ägarbolaget och utvecklade inledningsvis en maskinhandelsverksamhet. 1888 lanserade man en tjock katalog med olika maskiner, instrument och förnödenheter. Bl.a. introducerade man på 1880-talet mineraloljan i Sverige såsom generalagent för bröderna Nobels olja från Baku.

 

AB Max Sievert – blåslampor, gasolkök, styrinstrument, tvålautomater, destillationsapparater, industriugnar, industrivågar…

Därutöver blev man världsledande inom tillverkning och försäljning av blåslampor med en egen fabrik i Sundbyberg. Denna verksamhet utvecklade även bl.a. gasolkök till konsumentmarknaden. Denna del av verksamheten förvärvades av Esso 1965. Esso förvärvade kort därefter även konkurrenten Primus från Bahco och slog ihop bolagen till Primus-Sievert. Primus fokuserade på konsumentmarknaden och Sievert på industrin. Båda varumärken lever kvar än idag, dock under nya och separata ägare.

För utdrag ur skrift från 100-års jubileet av Primus-Sievert 1982, klicka här (PDF 13,7mb).

AB Max Sievert blev även ledande på industriugnar med en egen fabrik i Ulvsunda, inom styrinstrument för processindustrin, utrustning för industriell elektronisk vägning samt inom destillationsapparater och tvålautomater till sjukhus, laboratorier och offentliga rum.

 

AB Max Sievert startas igen, 132 år efter grundandet

Sedan slutet på 1970-talet har AB Max Sievert inte bedrivit verksamhet. 2014, nästan 40 år senare, startade Christian Sievert gm C Sievert Holding AB och tre ägare ett nytt bolag med namnet AB Max Sievert i samma syfte, dvs. att som aktiv ägare  utveckla innovativa, lönsamma verksamheter med Sverige och Norden som bas.

Även om bolaget och ägarna är nya tar verksamheten avstamp i, och bygger vidare på, de värderingar som AB Max Sievert vilat på sedan över 130 år. Läs mer under “Om Oss”.