• Max Sievert ökar ägandet i AW Group

  2022-06-10

  Max Sievert har i juni 2022 ökat sitt ägande i AW (Academic Work) Group genom förvärv av aktier från personer i företaget och tidigare anställda. Efter förvärvet äger Max Sievert knappt 11 procent av aktierna.

  AW Group ägs av grundarna Johan Skarborg och Jeremias Andersson samt Novax och Max Sievert. Utöver det är ca 300 anställda eller tidigare anställda delägare i företaget.

  För ytterligare information om AW Group, vv se www.aw.com.

 • Regin förvärvar tyska DEOS och Max Sievert ökar ägandet

  2022-05-31

  Regin har förvärvat det tyska företaget DEOS AG och Max Sievert har förvärvat ytterligare aktier i Regin och äger nu ca 76%. För ytterligare information, v.v. se www.regincontrols.com 

 • Max Sievert ökar ägandet i Convini

  2022-05-30

  Max Sievert har den 30 maj 2022 ökat ägandet i Convini från ca 30% till ca 45% genom förvärv av aktier från grundarfamiljen Enqvists ägarföretag Reinhold & Co. För ytterligare information om Convini v.v. se www.convini.se .

 • Convini förvärvar HelloFreshGo i Tyskland

  2022-05-20

  Convini har den 19 maj 2022 signerat avtal för att förvärva HelloFreshGo i Tyskland. För ytterligare information, v.v. se www.convini.se 

   

 • Max Sievert genomför kapitalökning

  AB Max Sievert har i maj 2022 genomfört en ökning av sitt kapital genom att befintliga ägare utökat åtagandet för investeringar genom aktieägartillskott. Kapitalökningen innebär en utökad kapacitet att genomföra investeringar i befintliga företag genom t.ex. ökad ägarandel, tilläggsförvärv och emissioner.   Kapitalökningen genomfördes endast med befintliga ägare och var övertecknad.

 • Convini förvärvar Coca-Colas office coffee-verksamhet i Sverige

  2021-03-18

  För ytterligare information, vv se www.convini.se

 • Max Sievert investerar i Academic Work

  2020-12-08

  Den 8 december ingick AB Max Sievert avtal om förvärv av aktier och samägande i Academic Work (AW Group).

  AW Group är ledande i Sverige inom uthyrning och rekrytering av unga akademiker inom IT, tech och finans. AW Group är sedan ett antal år verksamt även i Tyskland, Schweiz, Finland, Norge och Danmark.

  För mer information v.v. se www.aw.com

 • Ny VD i Regin och Max Sievert ökar ägandet

  2020-08-12

  Styrelsen för AB Regin har utsett Fredrik Wiking till ny VD. Han tillträdde tjänsten den 10 augusti 2020. Fredrik ersätter Olof Sand, t.f. VD, som därmed återgår till sin ordinarie befattning som styrelseordförande i bolaget.

  Fredrik har 20 års erfarenhet från tidigare ledarroller. Han kommer närmast från positionen som koncernchef för Gunnebo Industrier, en global ledare inom lyft- och materialhanteringsutrustning. Han har även varit Executive Vice President för affärsområdet Construction Equipment samt Director of Business Development & Operational Control hos Alimak HEK Group. Efter civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm inledde han sin karriär på strategikonsultfirman Bain & Company.

  Regins ordförande Olof Sand är f.d. VD för bl.a. Anticimex, Proact och Quant, grundare av Acando och har bakgrund på Midroc och ABB.

  AB Max Sievert har i juni 2020 ökat ägandet i Regin från ca 35% till ca 50% genom förvärv av aktier från företagets tre entreprenörer som alla behåller betydande ägande i företaget. Det framgångsrika ägarpartnerskap som inleddes 2017 när AB Max Sievert först blev delägare i Regin fortsätter därmed.

  Fredrik Wiking och Olof Sand har strax därefter genom investering i Regin blivit delägare. Övriga ägare inkluderar företagets ledning.

  För ytterligare information om Regin v.v. se www.regincontrols.com

 • Max Sievert investerar i Scila

  2019-09-27

  20 september 2019 skrev Max Sievert avtal med Nasdaq om förvärv av deras andel i Scila AB. Scila är en världsledande, oberoende utvecklare av övervakningssystem för handelsplatser, marknadsaktörer och regulatoriska myndigheter. För ytterligare information se www.scila.se.

 • Convini går in i Tyskland genom förvärv

  2019-09-13

  Convini förvärvade 13 Sept 2019 75% av How I Like och är därigenom etablerat i Tyskland. Se www.convini.se.