Om oss

En grupp av företag med sund kultur

Företagsgruppen AB Max Sievert är en långsiktig ägare av lönsamma svenska och nordiska företag. Vi är en aktiv hel- eller delägare till företag som strävar efter att vara “best in class”, samt att bidra till deras långsiktiga utveckling.

Utveckling i våra företag uppnås genom att säkerställa det bästa kunderbjudandet genom ständig produkt-/tjänsteutveckling, en konkurrenskraftig kostnadsstruktur samt en vilja att växa organiskt och eventuellt genom förvärv. En förutsättning för att lyckas med det är att etablera och vidareutveckla sunda värderingar och en god företagskultur.

För att uppnå en god utveckling över konjunkturcykler bör den finansiella risken, dvs skuldsättningen, vara begränsad och anpassad till branschen samt affärsplanen. På så sätt kan företagen vara offensiva såväl i hög- som lågkonjunktur.

Vi äger utan att sikta mot exit. Vår avkastning uppnås genom långsiktig värdeökning och utdelningar.

 

Företagets bästa i fokus

Eftersom vi inte jobbar med exits som mål är det som styr oss vad som är bäst för företagets utveckling på lång sikt.

Att leverera på kort sikt är en förutsättning för en långsiktigt hållbar utveckling. Men om kort och lång sikt står i konflikt med varann väljer vi alltid det långsiktiga.

Vi tillför gärna kapital för värdeskapande investeringar och förvärv. Utdelningar tas endast i den mån som kapitalet inte kan förräntas bättre genom investeringar i verksamheten.

 

Stöttar och matchar ledningen

Tillsammans med övriga ägare tillsätter vi en liten, kunnig styrelse som fungerar som bollplank åt ledningen. Vi är noga med rollfördelningen mellan ägare-styrelse-ledning och tror att alla mår bäst av om samtliga dessa grupper är väl informerade.

I styrelsen sitter personer vars erfarenhet är till nytta för företaget. Styrelseledamöterna och ledningen investerar själva i företaget för att dela syn på möjligheter och risker med övriga ägare.

 

Närvarande ägare

Vi är en närvarande ägare med god kunskap om företagens verksamhet, kunder, personal och marknader. Därför sprider vi oss inte brett utan fokuserar på ett fåtal innehav som samtliga är viktiga för oss.

Ambitionen är att kunna minst lika mycket om företagen och dess marknader som en entreprenör eller familjeföretagare kan om sitt.

 

Värderingar

Vårt engagemang och vårt förhållningssätt till varandra och andra bygger på fyra centrala värderingar: Driv, Enkelhet, Förnyelse, Laganda. De bygger vidare på en tradition i AB Max Sievert sedan drygt 130 år, läs mer under “Historia”.

 

Policys

AB Max Sievert följer FNs principer för ansvarsfulla investeringar (UN PRI – Principles for Responsible Investments).

Här finns länkar till vår ESG (Environmental, Social and Governance) policy (.PDF – 888kB) samt vår Tax policy (pdf).