Vi är ägare i sex företag baserade i Norden. Företagen omsätter vardera ~100-4000 mkr, har starka marknadspositioner samt god internationell tillväxt och lönsamhet.

I samtliga bolag är ledning och styrelse delägare.

Våra sex företag:

 

AW Group (Academic Work) är ledande i Sverige inom uthyrning och rekrytering av unga akademiker inom IT, tech och finans. AW Group är sedan ett antal år verksamt även i Tyskland, Schweiz, Finland, Norge och Danmark.

För mer information v.v. se www.aw.com

 

Convini är ledande i Sverige på mat och dryck till kontor. Convini förvärvade i maj 2018 Kaffeknappen från Nestlé. I september 2019 gick Convini in i Tyskland genom förvärvet av How I Like. Se www.convini.se.

 

Regin utvecklar system och komponenter för styrning av inomhusklimat i kommersiella fastigheter. Man säljer till 90 länder och har dotterbolag i 11. 2018 har tilläggsförvärv gjorts av Reteq i Holland och SBR i Frankrike. Se www.regincontrols.com.

 

Tillberg Design är världsledande inom planering och inredning av kryssningsfartyg. Se www.tillbergdesign.com.

 

Nordic Traction Group är världsledande inom slirskydd (band och kedjor) till skogs- och jordbruksmaskiner. Se www.nordictractiongroup.com.

 

Scila är en världsledande, oberoende utvecklare av övervakningssystem för handelsplatser, marknadsaktörer och regulatoriska myndigheter. Se www.scila.se.