Team

Teamet på AB Max Sievert består av fyra fast anställda, en styrelse samt engagerade delägare som deltar i ägarfunktionen i portföljföretagen.

Ledning

Christian Sievert

VD och grundare

cs@maxsievert.se

17 år på private equityföretaget Segulah varav 10 år som VD/Managing Partner. Dessförinnan tre år som konsult på Bain & Co i Sverige och USA. MSc Handelshögskolan i Stockholm. Styrelseledamot AB Max Sievert.

Carl-Magnus Ruthberg

CFO & Investment Director

cmr@maxsievert.se

Bred operationell och finansiell bakgrund med totalt 19 års erfarenhet varav 12 år som CFO och 7 år som Investment Manager. Kommer närmast från AxLoad inom Axel Johnson International som CFO med ansvar för M&A (35 bolag i 15 länder). Dessförinnan CFO för börsnoterade Carl Lamm Holding som förvärvades av Ricoh. Innan detta CFO för private equity ägda Cygate Group som förvärvades av TeliaSonera. Dessförinnan Investment Manager på Ratos och Bure Equity. MSc Handelshögskolan i Göteborg.

Bo Ax:son Johnson

Investment Director

bj@maxsievert.se

Fyra års erfarenhet från Shanghai, Kina, de senaste åren med fokus på att utveckla och investera i mindre bolag i varierande branscher. Dessförinnan verksam i Shanghai som konsult åt Elekta och som partner på en mindre corporate finance boutique med huvudsakligen asiatiska klienter. Därutöver tre år på investmentbanken Lazard i Stockholm. Civilingenjör i Industriell Ekonomi från Linköpings Tekniska Högskola.

Christian Tegenmark

Investment Director

ct@maxsievert.se

Elva års erfarenhet från private equityföretaget Segulah, senast som Partner. Dessförinnan tre år som konsult på PwC Corporate Finance, Valuation & Strategy. MSc Handelshögskolan i Göteborg.

Styrelse

Andreas Versteegh

Ordförande

Ordförande och grundare av investmentbolaget Living Capital. Innehar ett flertal verkställande positioner inom Living Capital gruppen och är medgrundare till varumärken som Fever-Tree mixers, Martin Millers Gin och the Independent Film Company i London. Ordförande i Haiseal Timber Inc, Georgia och Okaloosa Development Company. MSc Handelshögskolan i Stockholm.

Christian Sievert

Ledamot

Helena Saxon

Senior Rådgivare

CFO Investor AB sedan 2015. Styrelseledamot i SEB och Sobi. Tidigare CFO Halvarsson & Halvarson, CFO Syncron International, Investment Manager Investor AB samt finansanalytiker Goldman Sachs. M.Sc. Handelshögskolan i Stockholm.